Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji?

Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji?

Problem: Kiedy komornik powinien rozliczyć koszty egzekucji komorniczej? Dziś otrzymałam postanowienie rozliczeniu kosztów egzekucji, ale egzekucja nie została jeszcze zakończona. W tej chwili jest zawieszona na wniosek wierzyciela.

Podpowiedź: Zgodnie z treścią art. 108 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc rozstrzygnięcie o kosztach postępowania winno znaleźć się w orzeczeniu kończącym sprawę. Postanowienie o zawieszeniu egzekucji nie kończy sprawy. W tej sytuacji należy skarżyć postanowienie komornika, a sąd powinien je uchylić. Dłużnikowi przysługuje zwrot opłaty 100 zł za wniesienie skargi.

Jednocześnie podkreślam – nie ma czegoś takiego jak “częściowe rozliczenie kosztów egzekucji” z którym kilka razy w ostatnim czasie się spotkałem. Bywa, że komornicy by nie czekać na prawomocne umorzenie egzekucji w związku z jej zawieszeniem rozliczają koszty w ten sposób. Oczywiście takie postanowienie także należy zaskarżyć.

Przykład takiego postanowienia sądu uchylającego postanowienie komornika:

koszty egzekucji