Hoist

Czy warto bronić się przed nakazem zapłaty HOIST? Co zrobić, gdy fundusz wniesie pozew do sądu?

 

Na pytanie, czy warto bronić się przed pozwami funduszy sekurytyzacyjnych zawsze odpowiadamy, że warto. Dla wyjaśnienia przedstawiamy przykład z ostatniego czasu, który dobitnie pokazuje, że z funduszami sekurytyzacyjnymi naprawdę można wygrać. Przewrotnie jednak można powiedzieć: żeby wygrać trzeba grać (bronić się w sądzie).

Zgłosiła się do nas osoba, nazwijmy ją Panem O. Pan O. był pierwotnie dłużnikiem jednego z dużych banków. Następnie dług został kupiony przez fundusz sekurytyzacyjny HOIST. Pan O. został pozwany przez fundusz i zastanawiał się, czy jest sens się bronić. Wskazywał jednak, że kwota żądana z pozwie jest znacznie zawyżona, a fundusz w żaden sposób nie potrafi mu odpowiedzieć skąd taka kwota wzięła się na pozwie. Mętne rozmowy z pracownikami infolinii także niewiele wyjaśniały, co więcej – za każdym razem podawano inne rachunki, a kwoty potrafiły różnić się dość znacznie. To był impuls by zapoznać się ze szczegółami sprawy… Po zapoznaniu się z dokumentami uznaliśmy, że obrona może być jak najbardziej skuteczna.

Istotnie, kwota w pozwie była zawyżona i nie było wiadomo, co się na nią składa. Dodatkowo zwróciliśmy uwagę Sądu na to, że nie udokumentowano prawidłowo przejścia długu na nowego wierzyciela. Na końcu, a robimy tak w większości spraw, zarzuciliśmy przedawnienie roszczenia.

Sąd rozpoznający sprawę w całości podzielił naszą argumentację i wydał poniższy wyrok. Powództwo zostało oddalone w całości, a naszemu adwokatowi przypadły koszty zastępstwa adwokackiego. Orzeczenie jest nieprawomocne. Oczywiście napiszemy o wyniku zmagań w II instancji.

Każdego dłużnika zachęcamy zatem do dokładnej analizy dokumentów i obronę w sądzie. Takich wyroków mamy sporo więcej i będziemy je na bieżąco publikować. W większości przypadków reprezentujemy dłużnika bez żadnych kosztów początkowych, pracując za sukces w prowadzonych sprawach. Zachęcamy do kontaktu.


Masz więcej pytań? Potrzebujesz fachowej pomocy? Napisz do nas: pomoc@portal-dluznika.pl

hoist