GPM Vindexus

GPM Vindexus – czy z nimi można się porozumieć?

Napisał do nas Pan Marek. Przemiły człowiek z południowej Polski. Od ponad 15 lat ma czynne egzekucje komornicze. Łącznie kilkunastu najróżniejszych wierzycieli. Przez ten czas wierzyciele wielokrotnie przerzucali się wierzytelnościami. Pan Marek szukał pomocy. Chciał zakończyć ten nieprzyjemny okres swojego życia. Pozbyć się komornika, spłacić długi, w końcu żyć normalnie. Niestety po woli brakowało już sił. Po trzech kolejnych pozytywnie zamkniętych negocjacjach z innymi wierzycielami (Intrum Justitia, EOS, NSFIZ Secus) zajęliśmy się sprawą GPM Vindexus, gdzie dług bez mała wynosił 60 000 zł.

W pierwszej kolejności dokumenty trafiły do analizy. Pytanie, co możemy zrobić? Burza mózgów. Niestety, ale od strony prawnej wiele nie zrobimy. Ew bieg przedawnienia był wielokrotnie przerywany, ponadto ostatni wierzyciel GPM Vindexus miał prawomocny nakaz zapłaty, a egzekucja od lat była w toku. Jedyną szansą dla Pana marka były negocjacje z wierzycielem. Ich efekt przerósł nasze oczekiwania. Po blisko dwóch miesiącach w końcu udało się podpisać ugodę, w myśl której wierzyciel odstąpił od dochodzenia blisko 25 000 zł, dalszych odsetek i kosztów oraz zobowiązał się do umorzenia egzekucji komorniczej. Pozostałą do spłaty kwotę wierzyciel GPM Vindexus zgodził się rozłożyć na miesięczne raty. Ponadto zastrzegł, jeżeli dłużnik spłaci zobowiązanie przed terminem, w uzgodnionym czasie wierzyciel odstąpi od kolejnej kwoty zobowiązania, przez co dłużnik ponownie zaoszczędzi.

Co dalej? Trafiły do nas kolejne sprawy Pana Marka więc pracy nam nie zabraknie. Wszystkie są w biegu i niebawem będziemy mogli pokazać kolejne efekty naszej pracy. Czekamy jeszcze na postanowienie o umorzeniu egzekucji w sprawie GPM Vindexus. Tu zapewne będziemy składali wniosek o miarkowanie kosztów egzekucji. Więcej nt temat napisaliśmy tu: Jak zmniejszyć koszty egzekucji komorniczej?

Jak widać z największych opresji można wyjść. Kto by pomyślał, że tę sprawę można tak załatwić.

W przypadku pytań, wątpliwości, wszystkich poszukujących pomocy zachęcam do kontaktu: pomoc@portal-dluznika.pl

GPM Vindexus