Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka nabrała nowego wymiaru. 19 września 2014 roku Prezydent RP podpisał długo oczekiwaną nowelizację ustawy o upadłości konsumenckiej przyjętej przez Sejm 29 sierpnia 2014 roku. Nowelizacja całkowicie reformuje model postępowania upadłościowego przeznaczonego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).

Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z obowiązujących bardzo restrykcyjnych przepisów. Od dnia wprowadzenia ustawy w 2009 roku udało się ogłosić tylko 87 upadłości konsumenckich. W tym samym czasie do sądów wpłynęło ponad 2400 wniosków.


Ustawa w nowym kształcie wprowadza następujące zmiany:

  • Sąd będzie mógł oddalić wniosek tylko w przypadku, gdy niewypłacalność dłużnika powstała na skutek jego umyślnego działania lub na skutek jego rażącego niedbalstwa. Jest to zatem najważniejsza i długo oczekiwana zmiana, gdyż do tej pory upadłość można było ogłosić tylko w przypadku wyjątkowych i niezależnych okoliczności (np. kataklizm, choroba),
  • Sąd będzie mógł pominąć drobne braki we wniosku upadłościowym dłużnika, jak i jego oświadczeniach. Odstąpiono zatem od nadmiernej i szkodliwej formalizacji,
  • Obniżeniu ulega także opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z 200 zł do 30 zł,
  • Ograniczono wysokość wynagrodzenia syndyka, które teraz będzie limitowane i odgórnie regulowane do granicy maksymalnej,
  • W przypadku braku możliwości ponoszenia kosztów postępowania dłużnik będzie mógł złożyć wniosek o pokrycie ich przez Skarb Państwa, przy czym zostaną one wtedy zwrócone do kasy Państwa w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami po upłynnieniu majątku dłużnika,
  • W przypadku sprzedaży mieszkania, dłużnik będzie miał zabezpieczone środki na wynajem na 24 miesiące (wcześniej zabezpieczenie wynosiło do 12 miesięcy),
  • Sama spłata długów została skrócona z 5 do 3 lat. Pozostałe do spłaty zobowiązania zostaną umorzone,
  • Dłużnik może poza układem upadłościowym porozumieć się z wierzycielami i np. wyłączyć nieruchomość, która stanowi jego własność z postępowania upadłościowego. W tym celu potrzebuje zgody większości wierzycieli i akceptację indywidualnego planu spłaty długów.

Masz więcej pytań? Potrzebujesz fachowej pomocy? Napisz do nas: pomoc@portal-dluznika.pl