• Home
  • Aktualności
  • Wierzyciel wtórny pozywa o zapłatę. Svea Ekonomi Cyprus przegrywa

Wierzyciel wtórny pozywa o zapłatę. Svea Ekonomi Cyprus przegrywa

Pamiętajmy, że wierzyciel wtórny pozywa o zapłatę na podstawie cesji. Istotnie nie jest on pożyczkodawcą, ale po zakupie, długu ma pełne prawo, dochodzić jego zapłaty w sądzie. Dlatego pozwany prze Svea Ekonomi Cyprus nie zwlekał z podjęciem działań, kiedy odebrał z sądu nakaz zapłaty. Pomimo, że nie wiedział, o jakie zobowiązanie dokładnie chodzi, postanowił zwrócić się po pomoc prawną do Portalu Dłużnika. Przede wszystkim w pierwszej kolejności przekazał nam dokumenty związane ze sprawą. Oczywiście bez zbędnej zwłoki zabraliśmy się z ich analizę. Ponieważ czas na tutaj ogromne znaczenie, a 14 dni na wniesienie sprzeciwu jest nieprzekraczalnym terminem, od razu zabraliśmy się do pracy. Wniesione przez mecenasa zarzuty okazały się trafne. W związku z tym, sąd oddalił w całości powództwo Svea Ekonomi Cyprus.  

Powód: Svea Ekonomi Cyprus Ltd.
Wartość przedmiotu sporu: 4.606,38 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Wierzyciel wtórny pozywa o zapłatę. Czy ma do tego prawo?

Bardzo często pozywani o zapłatę odbierają nakazy zapłaty, nakazujące im uregulowanie długu na rzecz wierzycieli, o których pierwszy raz słyszą. Dlatego u wielu budzą się wątpliwości, czy w ogóle jakaś nieznana im firma ma prawo, żądać od nich pieniędzy. Śpieszymy z wyjaśnieniem. Oczywiście, że ma prawo, ponieważ na rynku finansowym znajdują się legalnie działające podmioty, zajmujące się skupowaniem wierzytelności. To one na drodze cesji kupują długi Klientów banków, firm pożyczkowych czy telekomunikacyjnych. W związku z tym stają się „właścicielami” zobowiązań, które nie zostały spłacone. Dlatego, kiedy wierzyciel wtórny pozywa i zostaje wydany nakaz zapłaty, wówczas należy się bronić. Działa on zgodnie z obowiązującym prawem i brak reakcji ze strony pozwanego, kończy się zasądzeniem całej dochodzonej kwoty.

Pozew Svea Ekonomi Cyprus zostaje oddalony przez sąd

Wierzyciel wtórny pozywa o zapłatę o nasz mecenas broni Klienta Portalu Dłużnika. Bez wątpienia robi to skutecznie, ponieważ sędzia wydaje wyrok oddalający powództwo.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 61
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wierzyciel wtórny pozywa o zapłatę

Wierzyciel wtórny pozywa o zapłatę