Przegrana Profi Credit Polska

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 22.391,27 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Przegrana Profi Credit Polska

Przegrana Profi Credit Polska