Zasądzony niespłacony kapitał w sprawie Profi Credit

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 7.419,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Zasądzono 3.434,00 zł, oddalenie w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

 

Zasądzony niespłacony kapitał

Zasądzony niespłacony kapitał