Sprawa o zapłatę z Profi Credit

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 17.672,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Sprawa o zapłatę z Profi Credit

Sprawa o zapłatę z Profi Credit