• Home
  • Aktualności
  • Pożyczkobiorca pozwał pożyczkodawcę o zwrot nienależnych wpłat

Pożyczkobiorca pozwał pożyczkodawcę o zwrot nienależnych wpłat

Tym razem to pożyczkobiorca pozwał pożyczkodawcę o zapłatę 4.197,83 zł. Po tym jak sąd wydał nakaz zapłaty, firma pożyczkowa wniosła sprzeciw, w którym podniosła zarzuty, mające na celu podważenie powództwa. Ale jak widać, Powódka wytaczając powództwo miała pełne podstawy. Sąd urwał z podniesionego roszczenia jedynie 1,60 zł i zobowiązał firmę pożyczkową Profi Credit do zapłaty 4.196,23 zł. Sąd wydając wyrok zasądzający, jednocześnie obciążył firmę pożyczkową, jako stronę przegraną, całymi kosztami postępowania procesowego. Poniżej wyrok w omawianej dziś sprawie!

Pozwany: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 4.197,83 zł
Zadanie: Odzyskanie niezasadnie pobranych opłat
Uzyskany efekt: Wyrok sądu nakazujący Profi Credit zapłatę 4.196,23 zł wraz z kosztami procesu i ustawowymi odsetkami za opóźnienie

Pomimo trwającej pandemii Covid-19, sądy orzekają w sprawach o zapłatę 

Pomimo zawirować związanych z pandemią Covid-19 sądy bez przerwy orzekają, także w sprawach o zapłatę. Sądy pracują, orzekając najczęściej na posiedzeniach niejawnych. W takiej sytuacji pozwani nie wiedzą, kiedy odbywają się rozprawy, a o rozstrzygnięciu sporów, dowiadują się dopiero wówczas, kiedy zostanie wydany i doręczony nakaz zapłaty lub wyrok. Najbezpieczniej, gdy zadłużony posiada konto na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych i w EPU ( elektroniczne postępowanie upominawcze). Wówczas może śledzić, co dzieje się w jego sprawach, unikając zaskoczenia, czy nawet wszczęcia egzekucji po tym, jak pisma procesowe zostaną doręczone na niewłaściwy adres. Oczywiście w takiej sytuacji można wszystko odkręcić, ale żeby uniknąć niepotrzebnych kłopotów, lepiej założyć wspomniane wyżej konta. Instrukcje jak to zrobić, znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce „Przydatne linki”. Pamiętajcie, że pomimo różnych obostrzeń sądy pracują i orzekają w sprawach o zapłatę.

Pożyczkobiorca pozwał pożyczkodawcę

Czy warto pozywać firmy pożyczkowe o zwrot nienależnie dokonanych wpłat? Nie mamy żadnych wątpliwości. Pamiętajcie, że jeżeli Wam przytrafi się niedopłata, to firma pożyczka zrobi wszystko, żeby tę kwotę odzyskać, wraz z odsetkami, kosztami procesu i często z bardzo ciężkim dla dłużnika procesem windykacyjnym. Nie mamy więc wątpliwości, że pożyczkobiorca także powinien dochodzić swoich praw. Dziś taka sprawa, gdy pożyczkobiorca pozwał pożyczkodawcę.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pożyczkobiorca pozwał pożyczkodawcę

Pożyczkobiorca pozwał pożyczkodawcę