Wyrok w sprawie odzyskowej

Pozwana: Vivus Finance Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 2.258,40 zł
Zadanie: Procesowe odzyskanie opłat za przedłużenia
Uzyskany efekt: Wyrok zobowiązujący Vivus Finance do zapłaty 2.166,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu

Wyrok w sprawie odzyskowej

Wyrok w sprawie odzyskowej