Oddalony pozew Profi Credit Polska

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 31.729,25 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Oddalony pozew Profi Credit

Oddalony pozew Profi Credit