Częściowy wyrok zasądzający w sprawie Mikrokasa

Powód: Mikrokasa S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 4.634,59 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Zasądzono 1.238,69 zł, oddalenie w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Częściowy wyrok zasądzający w sprawie Mikrokasa

Częściowy wyrok zasądzający w sprawie Mikrokasa