Powództwa Svea Ekonomi Cyprus

Powództwa Svea Ekonomi Cyprus wniesione do sądów, stały się podstawą do wydania nakazów zapłaty na kwoty w wysokości 5.913,00 zł i 2.100,35 zł. Oczywiście pozwani przez wierzyciela wtórnego należeli do tej grupy, która nie chowa pism doręczanych przez sądy, tylko aktywnie szuka pomocy i się broni. Niewątpliwie właśnie to sprawiło, że mogli przedstawić swoje stanowiska, co do pozwanych długów i wygrać prezentowane dzisiaj spory. Sądy oddaliły w całości roszczenia Svea Ekonomi Cyprus. Poniżej prezentujmy dwa wyroki i jak zwykle zachęcamy do obrony przed roszczeniami firm pożyczkowych i podmiotów skupujących długi…

Powód: Svea Ekonomi Cyprus Ltd.
Wartość przedmiotu sporu: 5.913,00 zł, 2.100,35 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Nie bój się zwrócić po pomoc prawną w oddłużaniu

Zapamiętaj raz na zawsze, że zadaniem kancelarii oddłużeniowej jest pomoc tym, którzy wpadli w finansowe tarapaty. W związku z tym nie mamy zamiaru nikogo oceniać. Skupiamy się na pomocy, którą możemy udzielić, koncentrując się na przekazywanych nam sprawach. Dlatego to one są naszym języczkiem uwagi, ponieważ chcemy zrobić wszystko, żeby oddłużanie zakończyło się sukcesem.

Nie bój się zwracać do naszej kancelarii po specjalistyczną pomoc w oddłużaniu. Zostaniesz przyjęty przez na bez zadawania zbędnych pytań, które mogłyby być dla Ciebie kłopotliwe. Nie plotkujemy, tylko działamy.

Powództwa Svea Ekonomi Cyprus zostają oddalone przez sądy

Dziś prezentujemy dwa wyroki oddalające powództwa Svea Ekonomi Cyprus. Gdyby nie świadomość pozwanych i świadomość, że od nakazu zapłaty przysługuje sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie 14 dni, pewnie sprawy zakończyłyby się u komornika. Warto więc się bronić przed roszczeniami wierzycieli wtórnych. Pozostawienie nakazu zapłaty bez reakcji może się szybko skończyć się egzekucją komorniczą.

Więcej wygranych spraw z Heimondo znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=heimondo&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Powództwa Svea Ekonomi Cyprus

Powództwa Svea Ekonomi Cyprus

Powództwa Svea Ekonomi Cyprus

Powództwa Svea Ekonomi Cyprus