Cesja do Prokura

Cesja do Prokura NSFIZ i sprawa w sądzie

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 9.845,88 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Cesja do Prokura

Cesja do Prokura