Zajęcie konta bankowego

Na szczęście Pani Róży nie grozi zajęcie konta bankowego. Ponieważ kobieta przekazała wszystkie swoje sprawy związane z długami do kancelarii oddłużeniowej i może spać spokojnie. Oczywiście zaplanowano oddłużanie i podejmowane są odpowiednie kroki prawne w każdej ze spraw. W tej z powództwa Heimondo, w grę wchodziło jedynie oddłużanie procesowe. Wierzyciel wtórny nabył wierzytelność Klientki od jednej z firm pożyczkowych i dochodził zapłaty na drodze procesowej. Chociaż pozywający przekonywał sąd do swoich racji, co do zasadności roszczenia, jednak wniesione zarzuty pokazały drugą stronę tej sprawy. Przede wszystkim wykazano, że dług został spłacony, na co przedstawiono dowody w postaci potwierdzeń wpłat na poczet chwilówki. W związku z tym to, czego się domagano, stanowiły niezasadnie naliczone dodatkowe opłaty. Pomimo niewysokiego powództwa, bo wynoszącego 851,49 zł, zawalczono o pozwaną. Roszczenie Heimondo upadło w sądzie w całości.  

Powód: Heimondo Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 851,49 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Zajęcie konta bankowego przez komornika

Zajęcie konta bankowego przez komornika jest jedną z najpowszechniejszych i najszybszych metod działań egzekucyjnych. W rezultacie, kiedy ten otrzyma od wierzyciela tytuł wykonawczy opatrzony w klauzulę wykonalności, może bez problemu zająć konto zadłużonego. Następuje to w formie elektronicznego zawiadomienia banku. Dlatego tak wielu dłużników jest zaskakiwanych tym, że nagle nie mają dostępu do pieniędzy. Bezsprzecznie ta forma zabezpieczenia roszczenia wierzyciela, jest szybsza od listu poleconego, który otrzymamy z kancelarii komorniczej. Oczywiście należy mieć świadomość, że w zależności od wysokości długu, zajęte zostaną nie tylko bieżące pieniądze, ale także te, które pojawią się później. Godne uwagi jest to, że komornik nie może zostawić nas bez grosza. Obecnie, czyli w 2021 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego dla osoby pracującej na umowę o pracę, wynosi 2.061,67 zł.

Heimondo przegrywa proces

W sprawie z Heimondo nie będzie zajęcia konta. Obroniono pozwaną przed powództwem wierzyciela wtórnego. Skutecznie wykazano we wniesionym sprzeciwie od nakazu zapłaty, że roszczenie jest nienależne. Sąd wydał wyrok oddalający.

Więcej wygranych spraw z Heimondo znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=heimondo&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Zajęcie konta bankowego