Fundusz Prokura pozywa

Fundusz Prokura pozywa o zapłatę

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 7.277,55 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Fundusz Prokura pozywa