Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 3.255,86 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz