Powództwo Nordecum i kolejna wygrana sprawa w sądzie

Powód: Nordecum Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 3.762,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Powództwo Nordecum