Prokura pozywa Klientów Portalu Dłużnika i przegrywa

I znowu mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej udowadniają, że nie można z góry zakładać, że wnoszący do sądu pozew o zapłatę ma rację i rzeczywiście jesteśmy mu dłużni pieniądze. Prokura pozywa Klientów Portalu Dłużnika o zapłatę 2.715,55 zł, 2.292,74 zł i 1.648,11 zł, a nasi eksperci analizują dokumenty wniesione do sądów przez fundusz sekurytyzacyjny. Oczywiście w żadnym wypadku nie lekceważą tego, co było przedstawione prawidłowo, ale szczególnie skupiają się na tym, co wzbudziło ich wątpliwości. A, że w każdej z prezentowanych dzisiaj spraw nie zabrakło braków, które skrupulatnie wychwyciliśmy, mogliśmy wnieść szereg zarzutów, podważających zasadność podniesionych roszczeń. Były one trafne i sprawy zakończyły się naszymi wygranymi. Prokura pozywa Klientów Portalu Dłużnika, a sądy oddalają w całości powództwa wierzyciela wtórnego.

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 2.715,55 zł, 2.292,74 zł, 1.648,11 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Zanim wniesiesz pozew o zapłatę, zastanów się, czy masz dowody na poparcie swoich twierdzeń

To, co napisaliśmy wyżej, ma decydujące znaczenie dla powodzenia zainicjowanego przez nas sporu o zapłatę. My, wnosząc pozwy w sprawach odzyskowych, bezwzględnie trzymamy się zasady, że wnoszone przez naszych mecenasów pisma procesowe, muszą być perfekcyjnie przygotowane i przede wszystkim, opierać się na rzeczywistym stanie sprawy. Także każde nasze żądanie poparte jest dowodami, które naprawdę istnieją, a nie są efektem naszej wyobraźni, czy pobożnych życzeń. Dlatego zanim w imieniu naszego Klienta wniesiemy pozew o zapłatę, wszystko dokładnie analizujemy, sprawdzamy po kilka razy, aby nie strzelić samobója.

Prokura pozywa Klientów Portalu Dłużnika i przegrywa w sądach

Fundusz sekurytyzacyjny ponownie spotkał się w sądach z mecenasami z naszej kancelarii oddłużeniowej. Reprezentowaliśmy pozwanych o zapłatę przez wierzyciela wtórnego. Prokura pozywa Klientów Portalu Dłużnika i jak widać na wyrokach zamieszczonych poniżej, przegrywa zainicjowane przez siebie procesy. Nie tylko, że nie dostanie od naszych Klientów żadnych pieniędzy, ale jako strona przegrana, będzie musiała ponieść koszty procesów.

Więcej wygranych z Prokura znajdziesz tu: https://portal-dluznika.pl/?s=prokura&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Prokura pozywa Klientów

Prokura pozywa Klientów

Prokura pozywa Klientów