• Home
  • Aktualności
  • Powództwo funduszu Prokura oddalone w całości i brak kosztów procesu

Powództwo funduszu Prokura oddalone w całości i brak kosztów procesu

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 8.602,36 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Powództwo funduszu Prokura