Odzyskujemy od Polcredit opłaty za przedłużenia spłaty

Już niejednokrotnie w naszych artykułach zamieszczanych na stronie Portal Dłużnika, która należy do naszej kancelarii oddłużeniowej, pisaliśmy o tym, że opłaty wnoszone przez pożyczkobiorców za przedłużenia są nienależne. I ponownie przedstawiamy dowód na to, że nie mijamy się z prawdą. Odzyskujemy od Polcredit 3.312,00 zł. Kwota zasądzona przez sąd, nie stanowi nic innego jak wspomniane wyżej opłaty za przedłużenia, które nasza Klientka wnosiła, zanim uzbierała pieniądze, aby spłacić jednorazowo chwilówkę, zaciągniętą poprzez stronę Łatwy Kredyt. Wykazaliśmy w sądzie nienależność pobierania pieniędzy za tę czynność. Jak widać na wyroku wydanym przez sąd, ponownie zrobiliśmy to perfekcyjnie, ponieważ sędzia nie miał wątpliwości, że mamy rację. Polcredit musi oddać pieniądze za przedłużenia.

Pozwany: Polcredit Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 3.312,00 zł
Zadanie: Procesowe odzyskanie opłat za przedłużenia
Uzyskany efekt: Wyrok sądu nakazujący Polcredit zwrot w wysokości 3.312,00 zł  wraz z ustawowymi odsetkami z opóźnienie i kosztami procesu

Opłaty za przedłużenia są nienależne pożyczkodawcom

Ponownie chcemy zwrócić się z apelem do wszystkich konsumentów, którzy korzystali z pożyczek udzielanych przez podmioty pozabankowe. Sprawdźcie Państwo czy na zamkniętych pożyczkach, nie dokonywaliście opłat za przedłużenia, czyli tych odraczających termin spłaty całej chwilówki.  Są one nienależne pożyczkodawcom i nasi mecenasi mogą je dla Was odzyskać. Kiedy dostarczycie nam dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonywanych płatności, poddamy je analizie i powiemy, czy możecie dochodzić zwrotu. Jeżeli okaże się, że tak, a Wy wyrazicie  zgodę, podejmiemy odpowiednie kroki prawne, aby opłaty za przedłużenia wróciły na Wasze konta.

Odzyskujemy od Polcredit opłaty za przedłużenia

Polcredit nie ma wyjścia i musi oddać Klientce naszej kancelarii oddłużeniowej pieniądze, które wpłacała pożyczkodawcy za przedłużenia. Ponownie potwierdzamy, że te opłaty są nienależne i spokojnie można wnosić do sądu o ich zwrot. Mecenasi z naszego działu odzyskowego mają już doświadczenie w tego typu działaniach, dlatego wnoszone przez nich pozwy w imieniu Klientów, są perfekcyjnie przygotowane, tak jak miało to miejsce w prezentowanej sprawie z Polcredit.

Więcej wygranych spraw odzyskowych znajdziesz tu: https://portal-dluznika.pl/category/dluznik-pozywa-wierzyciela/

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Odzyskujemy od Polcredit