• Home
  • Aktualności
  • Pozwane przez Financial Service Collection wygrywają w sądach

Pozwane przez Financial Service Collection wygrywają w sądach

Najważniejszym i najpilniejszym działaniem, jakie powinien podjąć pozwany o zapłatę długu, to skonsultowanie jego zasadności z mecenasami z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika. Gdyby pozwane przez Financial Services Collection nie skorzystały u nas z konsultacji prawnej, nigdy nie dowiedziałyby się, że dochodzone procesowo przez wierzyciela wtórnego długi, nie są mu należne. Pozwane o duże kwoty, bo o 9.465,00 zł, 7.094,23 zł i 6.275,78 zł nie poddały się i postanowiły walczyć z pomocą prawną naszych ekspertów w oddłużaniu. Chciały, aby stali za nimi mecenasi specjalizujący się w tego typu sprawach, ponieważ nie chciały ryzykować, że ich sprawy zostaną poprowadzone nie tak jak powinny. A my jak zawsze solidnie i profesjonalnie zajęliśmy się przekazanymi sprawami i wygraliśmy kolejne trzy procesy. Sądy oddaliły w całości powództwa Financial Services Collection.

Powód: Financial Service Collection Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 9.465,00 zł, 7.094,23 zł, 6.275,78 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Specjalizujemy się w oddłużaniu

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w oddłużaniu i ani myślimy o zmianie kierunku naszego działania. Wiemy jak bardzo jesteśmy potrzebni osobom, które wpadły w długi. Wiemy także, że bez naszej profesjonalnej pomocy prawnej w oddłużaniu, tysiące zadłużonych nigdy nie wyszłoby na finansową prostą. W żaden sposób nie gloryfikujemy naszej działalności, ale bezdyskusyjnie przemawiają za nami liczne oddłużenie, które doprowadziliśmy do szczęśliwego zakończenia. Po prostu specjalizujemy się w oddłużaniu i widzimy wymierne efekty naszej ciężkiej pracy.

Pozwane przez Financial Service Collection wygrywają

Dzięki temu, że pozwane przez Financial Service Collection, przekazały naszym specjalistom w oddłużaniu swoje sprawy, mogliśmy w ich imieniu wdać się w spory przed sądem. Wierzyciel wtórny nie potrafił odnieść się do podniesionych przez nas zarzutów, które jednoznacznie wskazywały, że nie ma podstaw, aby dochodzić od naszych Klientek zapłaty. Sędziowie analizujący argumenty obu stron, nie mieli wątpliwości, że to nasze stanowiska są zasadne. Wydali wyroki oddalające powództwa.

Więcej wygranych z Financial Collection Services znajdziesz tu -> https://portal-dluznika.pl/?s=financial+services&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozwane przez Financial Service

Pozwane przez Financial Service

Pozwane przez Financial Service