Powództwo Inkaso Kredytowe znów oddalone w całości

Nakaz zapłaty, który doręczył sąd Panu Jarkowi nie był przypadkowy. Inkaso Kredytowe nabyło na drodze cesji dług pozwanego od jednej z firm pożyczkowych i w związku z tym, zostało wierzycielem wtórnym z pełnymi prawami od dochodzenia zapłaty. Jednak szkopuł tkwił w tym, że kiedy mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej poddali bardzo dokładnej analizie dokumenty w sprawie, zupełnie nie rozumieli na jakiej podstawie Inkaso Kredytowe dochodziło procesowo roszczenia w wysokości 5.429,33 zł. Ale akurat ten aspekt nie był zmartwieniem naszych ekspertów, tylko powoda, który miał pecha, że właśnie n nas trafił. Podnieśliśmy kilka zarzutów, które bezdyskusyjnie wykazywały nieistnienie długu. Sędzia orzekający w tym sporze, dokładnie zważył nasze argumenty i przyznał im rację. Powództwo Inkaso Kredytowe zostało oddalone w całości.   

Powód: Inkaso Kredytowe Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 5.429,33 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nakaz zapłaty nie trafił o Ciebie przypadkowo

Jeżeli sąd wydał i doręczył Ci nakaz zapłaty, musiał mieć do tego uzasadnione podstawy. Jest to tak poważna czynność prawna, że nie ma tutaj mowy o pomyłce. Natomiast, kiedy Ty odbierzesz przesyłkę z sądu i nie wiesz z jakiego powodu zostałeś pozwany, nie lekceważ zaistniałej sytuacji. Skontaktuj się i to jak najszybciej, z mecenasami na przykład z naszej kancelarii prawnej Portal Dłużnika, która specjalizuje się  w oddłużaniu. My po zapoznaniu się z dokumentami, będziemy mogli wszystko wyjaśnić i jednocześnie przedstawimy plan działania, pozwalający na zamknięcie sprawy.

Niezasadne powództwo Inkaso Kredytowe

Wydany i doręczony prawidłowo przez sąd nakaz zapłaty, który zobowiązywał Pana Jarka do zapłaty 5.429,33 zł pretensji głównej, nie zda się na nic pozywającemu. Inkaso Kredytowe będzie musiało obejść się smakiem, ponieważ pozwany poszedł po rozum o głowy i skorzystał z pomocy prawnej mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika. A my jako profesjonalni oddłużeniowcy, obroniliśmy naszego Klienta przed niezasadnym roszczeniem Inkaso Kredytowe. Powództwo Inkaso Kredytowe upadło w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Powództwo Inkaso Kredytowe