Pozew Yes Finance oddalony w całości

Powód: Yes Finance S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 2.024,09 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Pozew Yes Finance oddalony