Roszczenia podmiotu wtórnego oddalone w całości

Powód: Vindix Investments Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 9.797,08 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efektPowództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Roszczenia podmiotu wtórnego

Telewizja Oddłużeniowa

x