Wygrana w sądzie rejonowym z Eques Debitum NSFIZ

Powód: Eques Debitum FIZNFS
Wartość przedmiotu sporu: 3.015,70 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efektPowództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Wygrana w sądzie rejonowym z Eques

Telewizja Oddłużeniowa

x