Eques Debitum ponownie w sądzie

Powód: Eques Debitum FIZNFS
Wartość przedmiotu sporu: 9.749,22 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efektPowództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Eques Debitum ponownie w sądzie

Telewizja Oddłużeniowa

x