• Home
  • Aktualności
  • Możliwe, że jesteś wierzycielem Profi Credit i nawet o tym nie wiesz

Możliwe, że jesteś wierzycielem Profi Credit i nawet o tym nie wiesz

Kolejny już raz pozywamy w imieniu naszych Klientów firmę pożyczkową Profi Credit o zwrot nienależnie dokonanych wpłat. Pokazujemy wszystkim zadłużonym, że nie należy się bać i kiedy w grę wchodzą niezasadnie pobrane pieniądze, należy dochodzić ich zwrotu. Oczywiście cały proces odzyskowy nie jest prosty i dlatego tak jak zrobili to nasi Klienci, trzeba zwrócić się o pomoc prawną do specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika. Mecenasi z naszego działu odzyskowego zdobyli już w tym zakresie duże doświadczenie i wiedzą jak powinny wyglądać wnoszone pozwy, aby okazały się skuteczne. W prezentowanych dzisiaj sprawach, sądy wydały wyroki, nakazujące zapłatę na rzecz naszych Klientów odpowiednio 5.649,62 zł i 1.344,00 zł. Czy Ty też jesteś wierzycielem Profi Credit? Może nawet o tym nie wiesz.

Pozwany: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 5.902,00 zł, 1.344,00 zł
Zadanie: Procesowe odzyskanie nienależnie pobranych opłat
Uzyskany efekt: Wyroki nakazujące Profi Credit zwrot 5.649,62 zł i 1.344,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu

Zawsze działamy w porozumieniu z naszymi Klientami

W zamieszczanych na stronie Portal Dłużnika artykułach, wielokrotnie poruszaliśmy tematy związane z pracą działu odzyskowego, który jakiś czas temu powołaliśmy do życia. To właśnie tam nasi mecenasi analizują wszelkie dostępne dokumenty i ustalają, czy były wierzyciel powinien zwrócić Klientowi pieniądze, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Jednak nie tylko na tym kończy się ich praca. W przypadku, kiedy okazuje się, że rzeczywiście pieniądze zostały pobrane nienależnie, wówczas wnosimy do sądu pozew o zapłatę . Oczywiście nie robimy tego samowolnie, ale po konsultacji z Klientami, ponieważ naszą nadrzędną zasadą w oddłużaniu i odzyskiwaniu pieniędzy jest ta, że nigdy nie podejmujemy kroków prawnych bez wiedzy i zgodny głównego zainteresowanego. Na tym polega przejrzystość naszej wzajemnej współpracy.

Możliwe, że jesteś wierzycielem Profi Credit

Mecenasi z naszego działu zajmującego się odzyskiwaniem pieniędzy niezasadnie pobranych przez byłych wierzycieli, są bardzo zadowoleni, że kolejni Klienci Portalu Dłużnika odzyskają to, co było im należne w tym przypadku od Profi Credit.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

jesteś wierzycielem Profi Credit

jesteś wierzycielem Profi Credit

Telewizja Oddłużeniowa

x