Długi w Eques Creditum i kolejne korzystne wyroki

Już nie pierwszy raz specjalistom w oddłużaniu z Portalu Dłużnika przyszło zająć się sprawami o zapłatę długów, gdzie inne kancelarie nie widziały podstaw do obrony. Pozwy Eques Creditum na 15.166,81 zł i 6.088,00 zł naprawdę wyglądały solidnie, w jednej dłużnik zawarł umowę ugody, więc w sumie nie dziwimy się, że dla mecenasów, którzy nie specjalizują się w oddłużaniu były to sprawy nie do poważenia. Jednak, kiedy wszystkie dokumenty znalazły się już w naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, znaleźliśmy punkty zaczepienia, dające możliwość ograniczenia roszczeń. I tak nasi Klienci zamiast zapłacić Eques Creditum 21.254,81 zł, zamkną sprawy za 11.104,04 zł. Długi w Eques Creditum naprawdę można, albo w całości obalić w sądzie, albo przynajmniej znacząco ograniczyć.

Powód: Eques Creditum FIZNFS
Wartość przedmiotu sporu: 15.166,81 zł, 6.088,00 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Dopłaty do niespłaconych kapitałów pożyczek 7.895,56 zł, 2.255,21 zł, brak kosztów procesu w drugiej sprawie

Co zrobić, kiedy kancelaria w moim mieście twierdzi, że pozywający ma rację?

Nie chcemy w żaden sposób podważać kompetencji żadnej z kancelarii prawnych, ale kiedy pozwany o zapłatę długu, szuka pomocy tam, gdzie mecenasi nie specjalizują się w oddłużaniu, wówczas może usłyszeć, że nie da się nic zrobić i musi zapłacić tyle ile dochodzi powód. Wówczas zalecamy kontakt z mecenasami z naszej kancelarii, którzy działają w oddłużaniu od lat i widzą jak podejść do tematu długów i obrony przed pozwami o zapłatę.

Długi w Eques Creditum

Prezentowane dzisiaj sprawy, gdzie domagającym się zapłaty długów było Eques Creditum, powinny utwierdzić wszystkich w stanowisku, że jeżeli chcecie Państwo walczyć z długami, to tylko z kancelarią, która specjalizuje się w oddłużaniu. W innym przypadku możecie spotkać się tak jak nasi Klienci z oceną, że wasze sprawy nie kwalifikują się do obrony. Jednak eksperci z Portalu Dłużnika wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności,  byli w stanie wpłynąć podniesionymi zarzutami na sądy, że te wydały wyroki znacząco zmniejszające powództwa Eques Creditum.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

długi w Eques Creditum

długi w Eques Creditum

długi w Eques Creditum

Telewizja Oddłużeniowa

x