W pętli długów, w którą wpadł Pan Jacek znajdował się ten, o który został pozwany przez Kredy Inkaso. Wysokość kwoty, która znajdowała się na wydanym przez sąd nakazie zapłaty, szczególnie zainteresowała naszych ekspertów w oddłużaniu, ponieważ w ich ocenie taki dług, którego zapłaty domagał się Kredyt Inkaso po prostu nie istniał. W dokumentach nie znaleźli potwierdzenia, aby roszczenie zostało nabyte przez wierzyciela wtórnego. Mieliśmy bardzo mocne podstawy, aby wykazać niezasadność powództwa. Brak legitymacji czynnej, spowodował, że sąd oddalił w całości powództwo, a dług w Kredyt Inkaso NSFIZ przestał istnieć.

Powód: Kredyt Inkaso I NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 2.496,10 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Braki w pozwach wnoszonych do sądu

Jest wierzyciel, jest dług i jest wydany przez sąd nakaz zapłaty. Pozwany zwraca się o pomoc prawną do specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika i wie, że jego sprawa zostanie prześwietlona na wszelkie możliwe sposoby, aby móc znaleźć solidne podstawy do podniesienia zarzutów, wykazujących niezasadność całego lub części powództwa. I tutaj szukając argumentów, skupiamy się na wszelkiej maści brakach, na jakie trafimy podczas bardzo dokładnej analizy wszystkich dokumentów, dostarczonych naszemu Klientowi przez sąd. A będą nimi pozew i załączniki, jeżeli takowe są. I tutaj zdziwilibyście się Państwo, ile wprawne oko oddłużeniowca może znaleźć nieścisłości. Nie twierdzimy, że jest  regułą, ponieważ są pozwy przygotowane perfekcyjne, ale zdecydowana większość zawiera braki, dające naszym specjalistom w oddłużaniu podstawy do ustalenia linii obrony, której wynikiem będzie korzystne rozstrzygnięcie.

Dług w Kredyt Inkaso NSFIZ

Podstawą dochodzenia zapłaty długu w sądzie jest udowodnienie, że ma się prawo do podniesionego roszczenia. Jest to właśnie legitymacja czynna powoda, dająca mu podstawy do domagania się zapłaty. W prezentowanej dzisiaj sprawie z powództwa Kredyt Inkaso, zabrakło tego jakże istotnego elementu. W naszej oceanie, podniesienie przez naszych ekspertów w oddłużaniu także tego zarzutu, zdecydowało o oddaleniu powództwa Kredyt Inkaso i ostatecznie, wygraniu sprawy. Dług w Kredyt Inkaso NSFIZ przestał istnieć raz na zawsze.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dług w Kredyt Inkaso NSFIZ