Patrząc przez pryzmat naszej pracy oddłużeniowej, w niektórych sporach o zapłatę toczącym się przeciwko naszym Klientom, naprawdę nie byłoby za wesoło, gdyby nie dwuinstancyjność sądów. Niejednokrotnie widzimy, że sędziowie orzekający w rejonie, wyjątkowo lekką ręką przyklepują wszystko, czego domaga się pozywający, w zasadzie lekceważąc wszystkie podniesione przez nas zarzuty. Wówczas jedynym sposobem, aby naprawić te błędy, jest zaskarżenie wydanego orzeczenia. Musieliśmy się posunąć do wniesienia apelacji w sprawie z powództwa Szybka Gotówka, ponieważ dochodzone przez powoda 6.242,78 zł, zostało zasądzone bez mrugnięcia okiem pomimo, że przedstawiliśmy szereg dowodów na niezasadność roszczenia. I jak widać na wyroku wydanym przez sąd II instancji, nasze argumenty były wystarczające, aby powództwo Szybka Gotówka zostało oddalone w całości.

Powód: Szybka Gotówka Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 6.242,78 zł
Zadanie: Wniesienie apelacji od wyroku wydanego przez sąd rejonowy
Uzyskany efekt: Uwzględnienie apelacji w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Sąd rejonowy wydaje niekorzystny wyrok. Apelacja?

Utarło się przekonanie, szczególnie wśród zadłużonych, że kiedy sąd rejonowy wydaje dla pozwanego niekorzystny wyrok, ten powinien go zaskarżyć. Niby wszystko się zgadza, ponieważ przegrywającemu spór w I instancji, ustawodawca daje takie prawo. Ale czy powinien z niego korzystać z automatu? Czy każdy wie, że z apelacją wiąże się ponoszenie dodatkowych kosztów, które w razie przegranej powiększą dług? Ot i właśnie, ponownie w tym miejscu kłania się to o czym nieustannie piszemy. A mianowicie fakt, że oddłużanie powinni prowadzić mecenasi specjalizujący się w tej dziedzinie. Bowiem każde działanie, musi być przemyślane, przeanalizowane i co najważniejsze zasadne. Nie może narażać osoby znajdującej się w ogromnych tarapatach finansowych, na jeszcze większe straty. Nie inaczej jest z apelacją. Aby przyniosła zamierzony efekt, czyli zmianę wyroku z I instancji, muszą być ku temu przesłanki.

Powództwo Szybka Gotówka oddalone w całości

Po wniesionej przez mecenasów z Portalu Dłużnika apelacji w sporze z Szybka Gotówka, osiągnęliśmy zamierzony cel. Sąd okręgowy uwzględnił naszą apelację i powództwo Szybka Gotówka upadło w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Powództwo Szybka Gotówka