Ponownie prezentujemy na stronie Portal Dłużnika, należącej do naszej kancelarii oddłużeniowej, rozstrzygnięcie sporów o zapłatę z powództwa Eques Debitum, które były prowadzone przez naszych mecenasów. Chyba nikt nie będzie miał wątpliwości patrząc na wyroki wydane przez sądy, że obrona z profesjonalną pomocą prawną jest jedynym właściwym rozwiązaniem w przypadku pozwów o zapłatę, pozwalającym uniknąć egzekucji komorniczej. Masz w rękach nakaz zapłaty, więc musisz się bronić. My jako eksperci w oddłużaniu, będziemy wiedzieli jak podejść do Twojej sprawy. W prezentowanych dzisiaj sporach z powództwa Eques Debitum, skutecznie oddłużyliśmy nasze Klientki na znaczące kwoty. Udowodniliśmy w sądach niezasadność roszczeń i komornik nie będzie miał tutaj nic do roboty. Oba powództwa Eques Debitum oddalone w całości.

Powód: Eques Debitum FIZ NFS
Wartość przedmiotu sporu: 12.167,00 zł, 5.008,00 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Obrona, czy komornik?

To zależy tylko do Ciebie. Tak, tylko od Ciebie będzie zależał rozwój sytuacji, związany z konkretnym długiem. My tylko nieustannie zwracamy uwagę i udowadniamy, że przed nakazami zapłaty wydanymi przez sąd nie tylko warto, ale trzeba się bronić. Mecenasi z Portalu Dłużnika są do twojej dyspozycji i w każdej chwili, służą Ci specjalistyczną pomocą w oddłużaniu. Czy z niej skorzystasz i będziesz się bronił i nie spotkasz się z komornikiem, zależy tylko od Ciebie.

Oba powództwa Eques Debitum oddalone w całości

Jak widać po wyrokach kończących spory z Eques Debitum, wydane przez sądy nakazy zapłaty, wcale nie przesądziły o tym, że dochodzone przez powoda długi były mu należne. Kolejny raz udowodniliśmy, że szczególnie w przypadku wierzyciela wtórnego, takie roszczenia można skutecznie podważyć. Oczywiście muszą być ku temu przesłanki, a takie znaleźliśmy w obu wniesionych pozwach. Eques Debitum nie umiało właściwie wykazać tego, czego zapłaty się domagało. Wykorzystaliśmy ten fakt i dzięki temu oddłużyliśmy nasze Klientki. Nie muszą już zamartwiać się, że może je czekać spotkanie z komornikiem.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

powództwa Eques Debitum oddalone w całości

powództwa Eques Debitum oddalone w całości