Często w naszej praktyce walczymy z bezpodstawnymi długami. Dziś podobna sprawa. Pan Konrad został pozwany przez Eques Debitum o dług, który nigdy nie istniał. Zapewne powód kierował się tym, że mężczyzna nie wniesie sprzeciwu od wydanego przez sąd nakazu zapłaty i w ten sposób uzna roszczenie funduszu sekurytyzacyjnego. Niestety nadal zbyt wiele osób tak robi, ale w tym przypadku tak się nie stało. To do naszej kancelarii oddłużeniowej pozwany zwrócił się o pomoc prawną w oddłużaniu. Po poddaniu dokumentów analizie, pełnomocnik naszego Klienta zdał sobie sprawę, że to powództwo nie ma potwierdzenia w rzeczywistym stanie sprawy. Sędzia orzekający w tym sporze, po zapoznaniu się w wniesionymi pismami procesowymi, oddalił w całości powództwo Eques Debitum.

Powód: Eques Debitum FIZ NFS
Wartość przedmiotu sporu: 2.775,85 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Walczymy z bezpodstawnymi długami

Oddłużając Klientów w naszej Kancelarii Prawnej Exire, walczymy nie tylko z abuzywnymi opłatami pobieranymi przez pożyczkodawców, ale też z powództwami o  zapłatę nienależnych długów. Bo jak można domagać się zapłaty jakiejkolwiek kwoty w sytuacji, kiedy pozywający nawet nie jest w stanie wykazać, że wszedł w posiadanie dochodzonego w sądzie roszczenia. A tego typu przypadki są bardzo powszechną praktyką. Należy tutaj zaznaczyć, że osoba czytająca pozew, która nie zna się na oddłużaniu i na tym co powinno takie pismo zawierać, nie będzie w stanie zorientować się, że coś tutaj nie gra. Ona uzna, że wszystko jest w porządku i nie ma o czym dyskutować. Pozywający ma rację i albo zapłaci wszystko z nakazu zapłaty, albo sprawa trafi do komornika. Dlatego tak ważna jest specjalistyczna pomoc prawna w oddłużaniu.

Eques Debitum przegrywa w sądzie

Walczymy z bezpodstawnymi długami. W tym starciu Eques Debitum nie miało żadnych szans.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Walczymy z bezpodstawnymi długami