Dziś skuteczna apelacja w sprawie z Eques Debitum. Dopiero tutaj uzyskaliśmy sprawiedliwy wyrok, obniżający roszczenie funduszu z 1.887,00 zł do 516,83 zł. Warto zwrócić uwagę, że odpadły jeszcze w całości koszty procesu.

Powód: Eques Debitum 2 FIZNFS
Wartość przedmiotu sporu: 1.887,00 zł
Zadanie: Zaskarżenie wyroku wydanego przez sąd I instancji
Uzyskany efekt: Dopłata do niespłaconego kapitału pożyczki 516,83 zł, oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Spór w sądzie o zapłatę długu zaczyna się najczęściej wydaniem nakazu zapłaty

Najczęstszy scenariusz wszystkich sporów o zapłatę wygląda następująco. Po nieskutecznej windykacji, dochodzący zapłaty długu, wnosi pozew do sądu i uzyskuje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, który pozostawiony bez odpowiedzi, staje się prawomocny. Następnie wierzyciel występuje o nadanie klauzuli wykonalności i ten jako tytuł wykonawczy, stanowi narzędzie pozwalające uruchomić egzekucję komorniczą. Dużo rzadziej pozwany otrzymuje sam pozew, na który też należy wnieść odpowiedź. Bez niej sąd weźmie pod uwagę tylko argumenty powoda i zapewne wyda wyrok zasądzający, który tak jak nakaz zapłaty pozostawiony sam sobie, otworzy mu drogę do skorzystania z pomocy komornika, aby wyegzekwować zadłużenie.

Dlatego, aby móc się skutecznie bronić przed pozwami o zapłatę, wszyscy zadłużeni powinni korzystać ze specjalistycznej pomocy w oddłużaniu. A taką zapewniają mecenasi z naszej kancelarii prawnej Portal Dłużnika.

Skuteczna apelacja w sprawie z Eques Debitum

Spór o zapłatę z Eques Debitum zakończył się dopiero w II instancji. Wiedzieliśmy, że nasz Klient ma dług do spłacenie, ale nie w dochodzonej wysokości. Dopiero wniesiona przez nas apelacja, zaowocowała wydaniem sprawiedliwego wyroku.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Skuteczna apelacja w sprawie z Eques Debitum