Jako eksperci w oddłużaniu, opieramy swoje działania na czynnościach zgodnych z literą prawa. Stoimy na stanowisku, że długi należy regulować, ale na określonych i przede wszystkim uczciwych zasadach. Nie może być tak jak to było w przypadku naszego Klienta, który został pozwany przez Szybką Gotówkę, a raczej jeden z podmiotów refinansujących tam zobowiązania, czyli przez Centrum Rozwiązań Kredytowych o nieistniejący dług. W takiej sytuacji musieliśmy zadziałać i bronić Pana Jarosława w sądzie. Wykazaliśmy niezasadność dochodzonego roszczenia. Sąd oddalił powództwo w całości, a nasz Klient nie będzie finansował fikcyjnego długu wobec Centrum Rozwiązań Kredytowych.

Powód: Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 2.975,91 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Fikcyjne długi w sądzie? Ależ tak, zdarzają się i to bardzo często

Ktoś może się zdziwić, dlaczego piszemy o jakiś fikcyjnych długach, które jeszcze na dodatek są dochodzone przez „wierzycieli” w sądach. Z pełną świadomością daliśmy słowo wierzyciel w cudzysłów ponieważ, kiedy ktoś domaga się zapłaty nieistniejącego długu, to przecież wcale wierzycielem nie jest, a może być co najwyżej stroną, powodem w sporze o zapłatę.

Proszę Państwa, wielu zadłużonych nie ma pojęcia, że dochodzone od nich roszczenia w wielu przypadkach są właśnie fikcyjne. Po prostu nie istnieją. Mogły zostać spłacone dokonywanymi wpłatami za przedłużenia czy refinansowania. Albo w przypadku cesji, wierzyciel wtórny nie posiada dokumentów wykazujących dług, który kupił. Wówczas nie podejmując się obrony w sądzie, dodatkowo finansujemy firmy pożyczkowe, które i tak już wyciągnęły od nas masę pieniędzy, obciążając udzielane pożyczki wysokimi opłatami. Dlatego reagujmy, kiedy zostaniemy pozwani o zapłatę długu.

Eksperci w oddłużaniu ponownie wygrywają w sądzie

Jedyną metodą, aby uniknąć płacenie fikcyjnego długu, będzie skorzystanie ze specjalistycznej pomocy w oddłużaniu mecenasów z Portalu Dłużnika. Pan Jarosław zwrócił się do naszej kancelarii i dzięki temu mogliśmy wykazać, że Centrum Rozwiązań Kredytowych nie jest wierzycielem naszego Klienta.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Eksperci w oddłużaniu