W prezentowanych dzisiaj sporach z powództwa Eques Debitum, walka w sądzie o wykazanie niezasadności podniesionych przez fundusz roszczeń, zakończyła się wynikiem 3:0, oczywiście na korzyść naszych Klientów. Specjalistyczna pomoc w oddłużaniu udzielona przez mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, okazała się nader skuteczna. Ale przecież nie mogło być inaczej, ponieważ oddłużanie jest tym czym zajmujemy się od lat. Posiadamy w tej dziedzinie ogromną wiedzę i doświadczenie, którą wykorzystujemy wdając się w spory o zapłatę jako pełnomocnicy pozwanych. A naszej skutecznej pomocy skorzystało już wielu zadłużonych. W sprawach z Eques Debitum wykazaliśmy bezzasadność podniesionych roszczeń i sądy oddaliły w całości powództwa funduszu sekurytyzacyjnego.

Powód: Eques Debitum FIZ NFS
Wartość przedmiotu sporu: 8.474,90 zł, 2.978,00 zł, 2.187,83 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa w sądach I i II instancji
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Chcesz zmniejszać swoje zadłużenie?

Chcesz zmniejszać swoje zadłużenie, aby móc za jakiś czas odetchną i poczuć finansową wolność? Przypuszczamy, że jeżeli długi spędzają Ci sen z powiek, odpowiesz tak. Jedyne co musisz zrobić, to skontaktować się, w najwygodniejszy dla Ciebie sposób, z naszą kancelarią oddłużeniową. Sam przekonasz się, jaką poczujesz ulgę, kiedy zajmiemy się Twoimi sprawami. Nie powiemy, że będzie od razu kolorowo, ale z każdym oddalonym, zmniejszonym czy wynegocjowanym długiem, Twoje życie będzie nabierało coraz wyraźniejszych barw.

Powództwa Eques Debitum upadają w sądach I i II instancji

Patrząc na prezentowane dzisiaj sprawy, nie dziwimy się, że pozywający wniósł pozwy nie potrafiąc wykazać dochodzonych roszczeń. A dlaczego nie dziwimy się? Ponieważ wiemy, że wielu pozwanych niestety nie podejmuje walki w sądach i płaci powodom nienależne im pieniądze. A jak widać, sprawy przejęte przez specjalistów w oddłużaniu, mogą zakończyć się jak te prezentowane dzisiaj. Nasi Klienci wyszli ze sporów o zapłatę z Eques Debitum obronną ręką, tylko dzięki temu, że otrzymali od nas specjalistyczną pomoc prawną.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Powództwa Eques Debitum

Powództwa Eques Debitum

Powództwa Eques Debitum