Czy można wygrać w sądzie z Kredyt Inkaso?

Konsekwencją prawidłowego złożenia sprzeciwu lub wniesienia zarzutów od wydanego przez sąd nakazu zapłaty jest jego uchylenie. I to właśnie zrobiliśmy, kiedy Pani Iza zwróciła się do naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika po tym, jak odebrała nakaz wydany na rzecz Kredyt Inkaso w wysokości 5.158,08 zł. Potem mogliśmy już spokojnie czekać, aż sprawa trafi do sądu rejonowego. Tam oczywiście rozszerzyliśmy nasze stanowisko procesowe wykazując, że to czego domaga się pozywający jest mu nienależne. Sąd po zapoznaniu się z argumentami obu stron, jednak to nam przyznał rację, oddalając w całości roszczenie Kredyt Inkaso, czym potwierdził niezasadność wniesionego powództwa. Czy można wygrać w sądzie? Ponownie udowadniamy, że tak!

Powód: Kredyt Inkaso I NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 5.158,08 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Czy można wygrać w sądzie?

My jako mecenasi pracujący w kancelarii oddłużeniowej znamy tylko jedną odpowiedź na zadane powyżej pytanie. Jeżeli już zostałeś pozwany, obowiązkowo broń się. Jest to jedyna droga pozwalająca na uniknięcie płacenia wierzycielowi tego co jest mu nienależne. Wiedzą o tym nasi Klienci, dla których wygrywamy wiele spraw. Nie udaje się oddalić wszystkiego, ale zawsze trzeba próbować. I jeżeli już chcemy robić to jak należy, to tylko z pomocą kancelarii prawnej specjalizującej się w oddłużaniu takiej jak Portal Dłużnika.

Czy warto walczyć w sądzie z Kredyt Inkaso?

Nasza Klientka zadawała sobie pytanie, czy w ogóle warto walczyć z Kredyt Inkaso po tym jak została pozwana i sąd wydał nakaz zapłaty. Na szczęście nie udawała sama przed sobą, że sprawy nie ma i jednak postanowiła skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta naszej kancelarii oddłużeniowej. I tylko dzięki temu teraz może sobie pogratulować właściwie podjętej decyzji. Oddłużyliśmy Panią Izę na ponad 5 tys. złotych. Kobieta w końcu może spać spokojnie, ponieważ nie usłyszy już telefonów od windykacji, a tym  bardziej nie spotka jej egzekucja komornicza. Czy można wygrać w sądzie? Czy warto się bronić? Chyba nie ma wątpliwości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Czy można wygrać w sądzie

Telewizja Oddłużeniowa

x