Nasi Klienci w prezentowanych dzisiaj sprawach z Profi Credit nie byli zaskoczeni, że będą musieli zapłacić na rzecz wierzyciela niespłacony kapitał. Uprzedzaliśmy ich o tym, że zapewne nie uda się oddalić powództw w całości i zaleciliśmy odkładanie pieniędzy, aby po wydanych wyrokach mogli uregulować to co rzeczywiście było należne pozywającemu. No i mamy to! Ograniczenie roszczeń do niespłaconego kapitału, a w kieszeni naszych Klientów pozostaną dziesiątki tysięcy.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 52.324,02 zł, 37.967,34 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Dopłata do niespłaconych kapitałów 19.893,42 zł, 13.681,00 zł, oddalenia powództw w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Ograniczenie roszczeń do niespłaconego kapitału to duży sukces

Pomyślmy tylko, ile pieniędzy musieliby płacić dłużnicy, gdyby nie znaleźli pomocy w naszej kancelarii oddłużeniowej. W zasadzie każdy za sukces uważa wyrok oddalający roszczenie w całości. Ale czy tak rzeczywiście zawsze trzeba na to patrzeć? A jak można nazwać orzeczenie wydane przez sąd, które zmniejsza dochodzone przez wierzyciela roszczenie o kilkadziesiąt tysięcy? Czy to też nie jest ogromnym sukcesem? Ano w naszej ocenie owszem jest i nie podlega to dyskusji.

Wychodząc z długów należy mieć pełną świadomość, że wiele roszczeń trzeba będzie spełnić. Co prawda nie chodzi o to, aby godzić się na wszystko czego domagają się od Państwa pozywający, ale płacić to co rzeczywiście jest im należne. Przed wszelkimi wygórowanymi kosztami pozaodsetkowymi należy się bezwzględnie bronić w sądzie z pomocą ekspertów w dziedzinie oddłużania.

Korzystne wyroki w sporach o zapłatę z Profi Credit

Zapadły dwa wyroki ograniczające roszczenia Profi Credit o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nasi mecenasi z Portalu Dłużnika walczyli o jak najbardziej korzystne rozstrzygnięcia, ponieważ na szali były naprawdę duże kwoty. Co prawda sądy nie oddaliły w całości powództw, ale my i nasi Klienci wiedzieliśmy, że graniczyłoby to z cudem, o który w sądzie raczej trudno. Jesteśmy wszyscy zadowoleni, że zapadły naprawdę korzystne wyroki.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Ograniczenie roszczeń do niespłaconego kapitału

Ograniczenie roszczeń do niespłaconego kapitału