Dłużnicy nie zdają sobie sprawy, że oddłużanie nie jest prost, a walka z długami często przeciąga się w czasie. Tak było w kolejnej sprawie. Wygraliśmy w sądzie I instancji, po czym powód wniósł apelację od wyroku i sprawa trafiła do sądu odwoławczego. Wszystko jednak skończyło się dobrze. Dzisiaj prezentujemy wyrok oddalający apelację Vivus Finance w całości.

Powód: Vivus Finance Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 2.127,29 zł
Zadanie: Obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Apelacja oddalona w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nie „karmcie” firm pożyczkowych przedłużeniami i refinansowaniami

Szybkie pożyczki online równie szybko zmieniają się w długi, których konsumenci nie są w stanie regularnie spłacać. Ale jeszcze dodatkowo to co firmy pożyczkowe przedstawią jako udogodnienie z ich strony czyli oferowane przedłużenia czy refinansowania, powodują jeszcze większe powiększanie się zadłużenia. Klienci płacą duże pieniądze, które rozpływają się nie wiedzieć gdzie, a ich zadłużenie wcale nie maleje.

Proszę Państwa nie „karmcie” firm pożyczkowych swoimi pieniędzmi dokonując przedłużeń i refinansowań. One i tak zarabiają na Was duże pieniądze naliczając opłaty, które niejednokrotnie nie są im należne. A to co wpłacacie odraczając termin spłaty całego zobowiązania, tylko dostarcza im dodatkowych profitów. Jeżeli już nie macie na spłatę całości pożyczki, dokonujcie częściowych wpłat na poczet kapitału. To pozwoli Wam powoli zmniejszać dług.

Walka z długami często przeciąga się

Podjęliśmy się obrony procesowej przed powództwem Vivus, który domagał się od naszej Klientki w naszej ocenie nienależnych mu pieniędzy. Wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i rozszerzyliśmy nasze stanowisko w pismach procesowych. Sprawa znalazła swoje zakończenie w sądzie II instancji, który tylko potwierdził wcześniej wydane orzeczenie, oddalając w całości apelację Vivus. Należy pamiętać, że powód zawsze ma prawo do apelacji od wyroku sądu I instancji. Walka z długami często przeciąga się w czasie choćby z konieczności odczekania na wyrok sądu odwoławczego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Walka z długami często przeciąga się