Apelacja Eques Debitum

Eques Debitum po przegranym procesie w I instancji, gdzie domagał się od naszego Klienta 6.719,73 zł, postanowił wykorzystać swoje ustawowe prawo, którym jest wniesienie apelacji. Jednak fundusz sekurytyzacyjny będzie musiał pogodzić się z porażką. Apelacja Eques Debitum została oddalona w całości uwalniając Pana Roberta od długu, który jak widać był niezasadny.

Powód: Eques Debitum FIZNFS
Wartość przedmiotu sporu: 6.719,73 zł
Zadanie: Obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Apelacja oddalona w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nakaz zapłaty wydany przez E-sąd często inicjuje długie postępowanie sądowe

Zanim dłużnik czy raczej pozwany, będzie mógł cieszyć się sukcesem, musi przejść wspólnie z naszymi specjalistami w oddłużaniu z Portalu Dłużnika długą drogę. Jak pokazują prowadzone przez nas spory o zapłatę, bardzo często wcale tym dłużnikiem nie jest, a tak nazywa go tylko jego wierzyciel.

Postępowania sądowe nagminnie inicjowane są przez wierzycieli w E-sądzie. Ten sposób dochodzenia roszczeń pieniężnych jest bardzo popularny wśród instytucji finansowych, firm windykacyjnych jak i wierzycieli wtórnych  ze względu na prostą procedurę związaną z wniesieniem powództwa. Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, doręczany jest pozwanemu. Jeżeli w terminie 14 dni od odebrania orzeczenia nie zostanie wniesiony sprzeciw, nakaz się uprawomocni i automatycznie zostaje nadana klauzula wykonalności. A stąd prosta droga do egzekucji komorniczej.

Aby temu zapobiec, najbezpieczniej będzie zwrócić się o pomoc do naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika. My zajmiemy się wszystkim i przeprowadzimy pozwanego przez długą procedurę sądową, która może zakończyć się oddaleniem powództwa w całości. Trzeba mieć świadomość, że samo wniesieni sprzeciwu w żaden sposób nie załatwia sprawy. Ono dopiero daje początek prawdziwej batalii sądowej, mogącej ciągnąć się przez długie miesiące w sądach obu instancji. Bez specjalistycznej  pomocy pozwany w zasadzie nie ma szans na oddłużenie.

Apelacja Eques Debitum

Spór o zapłatę z Eques Debitum znalazł swój finał w sądzie okręgowym. Apelacja Eques Debitum została oddalona w całośći. Sąd II instancji wydając wyrok potwierdził wcześniejsze stanowisko sądu rejonowego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Apelacja Eques Debitum