Optima wnosi apelację i przegrywa

Niektórzy wierzyciele są chyba przekonani, że sam fakt uzyskania przez nich nakazu zapłaty jest dowodem na słuszność ich roszczeń. Jednak coraz częściej ich przeświadczenie jest mylne, ponieważ z roku na rok rośnie liczba zadłużonych świadomych swoich praw. A głównym z nich jest prawo do obrony. Skorzystała Pani Edyta, kiedy została pozwana przez spółkę Optima. Zadzwoniła do naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika w chwili, gdy była już w posiadaniu nakazu zapłaty na 4.743,14 zł. Podjęliśmy się obrony procesowej naszej Klientki, skutecznie broniąc przed roszczeniem powoda w I instancji. Co się dzieje dalej? Optima wnosi apelację i przegrywa kolejny raz. Sąd II instancji w całości oddalił apelację Optima, potwierdzając zasadność naszego stanowiska.

Powód: Optima Sp.z.o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 4.743,14 zł
Zadanie: Obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Apelacja oddalona w całości

Warto poddawać analizie umowy pożyczek i kredytów

Koszty pozaodsetkowe zaciąganych przez naszych Klientów pożyczek są najczęściej kością niezgody, między pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. Bo przecież ci drudzy są nimi obarczani przez firmy udzielające im finansowania. A, że bardzo często są one nienależne, więc pomagamy wszystkim tym, którzy zwracają się o pomoc do naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika. Trzeba wiedzieć, że wszystko to czym obciążone jest nasze zobowiązanie ponad odsetki, stanowią koszty pozaodsetkowe. To tutaj instytucje finansowe mają pole do popisu. Liczne nadużycia, zawyżanie opłat dodatkowych takich jak: prowizje, ubezpieczenia, różne dziwne pakiety, opłaty przygotowawcze, przedłużenia, refinansowania i wiele innych cudów na kiju wymyślanych przez te podmioty, drastycznie podnoszą koszty pożyczek.

Dlatego tak ważne jest, abyście Państwo dla swojego dobra mieli świadomość, że wszystkie koszty jakimi obciąża Was pożyczkodawca, powinny znaleźć odzwierciedlenie w przepisach prawa. To już nie są te czasy, ze instytucje pozabankowe mogły robić co im się żywnie podobało i nikt nie miał nad tym kontroli. Eldorado już się skończyło i można, a nawet trzeba walczyć z nieuczciwością wierzycieli. Specjaliści z kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika skutecznie w pomogą walczyć o sprawiedliwość w sądach.

Optima wnosi apelację i przegrywa

To właśnie o niezasadnie naliczone koszty pozaodsetkowe tak mocno walczyła Optima w obu instancjach i w obu przegrała z naszą Klientką.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Optima wnosi apelację i przegrywa