Jak widać wierzyciel może mieć ogromne trudności, aby rozstać się z 1.991,74 zł. Bo o taką kwotę walczył fundusz  sekurytyzacyjny Kreos najpierw w I instancji a potem, gdy tutaj zapadł niekorzystny dla niego wyrok, próbował swoich sił w apelacji. Efekt jest taki jak można było się spodziewać. Kolejna apelacja funduszu Kreos zakończyła się oddaleniem w całości. Tym samym sprawa została prawomocnie zakończona.

Powód: Kreos NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 1.991,74 zł
Zadanie: Obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Apelacja oddalona w całości

Dwuinstancyjność postępowania sądowego szansą na sprawiedliwy wyrok

Dwuinstancyjność postępowania sądowego jest wspaniałą sprawą w przypadku, kiedy sędzia orzekający w sądzie rejonowym „pomyli się” wydając ewidentnie niekorzystny wyrok. Wtedy możemy skorzystać ze środka odwoławczego, czyli zaskarżenie orzeczenia wydanego przez sąd I instancji. Ustawodawca powołując taką drogę rozstrzygania sporów, wziął pod uwagę i ten aspekt, dając poszkodowanym możliwość udowodnienia swoich racji w II instancji.

Taka procedura została stworzona w konkretnym celu, jakim jest ochrona interesów strony mającej rację w sporze. Chcemy wierzyć, że sądy zawsze podejmą właściwą decyzję, ale jak pokazuje nasze doświadczenie procesowe różnie z tym bywa. Pamiętajmy, że ten sam przepis może być interpretowany na różne sposoby i czasem nawet ugruntowane orzecznictwo może na niewiele się zdać. Sędzia ma akurat swój taki a nie inny pogląd w danej sprawie i do zmiany jego stanowiska nie przekonają go nawet tysiące odmiennych wydanych przez inne sądy wyroków. Trzeba się z tym pogodzić i cieszyć się, że oczywiście w uzasadnionych przypadkach, możemy skorzystać z możliwości wniesienia apelacji, która pozwoli bronić naszych racji.

Apelacja funduszu Kreos

W przypadku apelacji od wyroku wydanego przez sąd I instancji wniesionej przez Kreos, w ocenie mecenasów z Portalu Dłużnika nie podlegało dyskusji, że jest ona zupełnie niezasadna. Zresztą potwierdził to sąd okręgowy. Apelacja funduszu Kreos zakończyła się całkowitym oddaleniem.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Apelacja Kreos