Firma pożyczkowa Profi Credit nie pieści się ze swoimi Klientami. Kiedy tylko zaczynają spóźniać się z płatnościami rat natychmiast uruchamiają ostrą windykację oraz wysyłają pisma do pracodawcy, aby ten dokonywał na ich rzecz potrąceń z poborów zadłużonego. Także bardzo szybko zostaje wypowiedziana umowa i sprawa ląduje w sądzie, który wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla. Na szczęście pozwany może wnieść zarzuty od nakazu Profi Credit, najlepiej z wnioskiem o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty oraz zwolnieniem od opłaty od zarzutów. Jak pokazują prowadzone przez Portal Dłużnika sprawy z w/w pożyczkodawcą, wiele dochodzonych przez niego roszczeń jest mu nienależnych. Nie inaczej było w przypadku. Sąd oddalił powództwo w całości.

Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A.
Wysokość długu: ok. 18.000,00 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Windykacja nie powinna pozostać bezkarna

Niezliczone historie naszych Klientów, które spowodowały, że wpadli w kłopoty finansowe są różne. Wszystkie łączą długi i windykacja. Rzeczą naturalną jest sytuacja, że kiedy zaczynamy zalegać z regulowaniem zobowiązania zaciągniętego w banku czy firmie pożyczkowej, podejmie ona działania windykacyjne. Co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości. Natomiast zupełnie inną kwestią będzie sposób i forma prowadzenia tych działań. Żadna windykacja nie może stosować przymusu i nękać psychicznie dłużnika. Posiada jedynie kompetencje do prowadzenia negocjacji w celu wyegzekwowania zadłużenia. Może także informować dłużnika o konsekwencjach takiej sytuacji, czyli o wniesieniu przeciwko niemu sprawy do sądu. Ma obowiązek działać w granicach prawa, przestrzegać ogólnych zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Zdarza się, że często te zasady są łamane, czy to poprzez treści zawarte w pismach, e-mailach, czy podczas windykacji bezpośredniej w domu zadłużonego. Naliczane są też bezprawne opłaty związane z tego rodzaju czynnościami, którymi oczywiście obciążany jest kłopotliwy pożyczkobiorca.

Przed tego typu niezgodnymi z prawem działaniami uwłaczającymi godności, można się bronić składając doniesienie na policję czy do prokuratury. Można też napisać skargę na działania windykacyjne do  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który powinien wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie.

Zarzuty od nakazu Profi Credit

Mecenasi z działu procesowego Portalu Dłużnika wnieśli zarzuty od nakazu Profi Credit wydanego w postępowaniu nakazowym z weksla. W pismach procesowych rozszerzyli stanowisko, popierając je merytorycznymi argumentami.  Dzięki temu sąd uznał nasze stanowisko za właściwe i oddalił w całości roszczenie Profi Credit na prawie 18000 zł.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Zarzuty od nakazu Profi Credit