Fundusz Kredyt Inkaso I

Fundusz Kredyt Inkaso I

Mamy kolejny przykład, że warto, a nawet należy się bronić się przed pozwami funduszy sekurytyzacyjnych. Bo jak pokazuje doświadczenie naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, wiele z tych roszczeń jest niezasadnych w całości lub części. Nie inaczej było w prezentowanej dzisiaj sprawie. Fundusz Kredyt Inkaso I pozwał naszą Klientkę o 1.900 zł. Z tej kwoty sąd zasądził do zapłaty jedynie 278,28 zł. Dzięki pomocy naszych specjalistów w oddłużaniu, dług naszej Klientki stopniał jak śnieg na wiosnę.

Wierzyciel: Kredyt Inkaso I NSFIZ
Wysokość długu: ok. 1.900,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Dopłata 278,93 zł, oddalenie w pozostałym zakresie

Warto bronić się przed pozwami wierzycieli wtórnych

Zajmując się już kilkanaście lat oddłużaniem Polaków, musimy obiektywnie stwierdzić, że od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost liczby spraw sądowych, w których to właśnie wierzyciele wtórni tacy jak fundusze sekurytyzacyjne, dochodzą od dłużników zapłaty długu. Także z bólem serca stwierdzamy, że lawinowo przybywa liczba osób wpadających w spiralę zadłużenia. Jedyne co nas pociesza to fakt, że także coraz więcej dłużników ma świadomość swoich praw i zwraca się do naszych specjalistów z Portalu Dłużnika o pomoc. To akurat jest bardzo dobrą tendencją, pozwalającą na przeciwstawienie się niezasadnym roszczeniom wierzycieli. Jak się okazuje w praktyce, duża część tych pozwów upada w sądach, ale pod warunkiem, że sprawą zajmą się profesjonaliści w oddłużaniu.

Nadal jednak jest jeszcze za dużo dłużników, którzy pozostają bierni. Nie podejmują się obrony przed wydanymi nakazami zapłaty, pozwami i najnormalniej poddają sprawy walkowerem. A zapewne wiele z nich udałby się obronić w sądzie jeżeli nie w całości to chociaż w części. Tylko działanie może zapewnić nam realny sukces.

Fundusz Kredyt Inkaso I

Pani Adela napisała do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej Portal Dłużnika, poprzez znajdujący się tam formularz kontaktowy. Ale zanim to zrobiła, przeczytała niemal wszystkie artykuły o prowadzonych przez nas sprawach związanych z wierzycielami wtórnymi. Dowiedziała się, że bardzo często można skutecznie bronić się przed takimi roszczeniami. Bez chwili wahania zdecydowała się na współpracę z naszą wyspecjalizowaną w oddłużaniu kancelarią. Podpisała umowę i pełnomocnictwo, otwierając naszym specjalistom drogę do działania w jego imieniu. Dzięki temu mogliśmy uzyskać dla niej tak korzystny wyrok w sprawie z powództwa Kredyt Inkaso.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Fundusz Kredyt Inkaso I