Kiedy Pani Anita odebrała z sądu nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z weksla myślała, że to już koniec. Kobieta była złamana psychicznie przez uporczywą windykację i myślała, że niebawem spotka się z komornikiem. To firma Profi Credit pozwała ją o prawie 24.000 zł. Pokazała pozew synowi, który od razu właściwie zareagował. Poszukał w internecie pomocy i skontaktował się z naszą kancelarią oddłużeniową poprzez formularz kontaktowy na stronie Portal Dłużnika. Ten krok zaważył na losie kobiety i jej rzekomego długu.

Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A.
Wysokość długu: ok. 24.000,00 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Uporczywa windykacja. Czy tak musi być?

Należy mieć świadomość, że windykacja nie stoi ponad prawem. Powinna działać zgodnie z nim i poszanowaniem osoby wobec, której prowadzi działania. Dłużnik też jest człowiekiem, ma swoją godność i mimo sytuacji w jakiej się znalazł, zasługuje na szacunek i zrozumienie. Ale jak pokazuje rzeczywistość, wielu windykatorów o tym zapomina. Na co dzień zadłużeni poddawani są uporczywemu nękaniu w postaci nawet kilkudziesięciu telefonów, bardzo niemiłym rozmowom czy nachalnym i bezpardonowym wizytom bezpośrednim w domu windykowanego. Nie należy do rzadkości fakt, przekazywania osobom trzecim informacji o zadłużeniu. Straszą dłużnika i członków rodziny komornikiem i utratą majątku. Oklejają skrzynki na listy, drzwi aby tylko zastraszyć dłużnika i wymusić na nim spłatę. Wprowadzają w błąd mówiąc o kwocie zadłużenia. Dzwonią do zakładu pracy chcąc wywrzeć jeszcze większą presję. Doskonale zadając sobie sprawę z tego, że dłużnik nie ma grosza przy duszy, namawiają go na pożyczanie pieniędzy, aby wymusić płatność. To wszystko służy jednemu, czyli doprowadzeniu zadłużonego do stanu, w którym wykopie pieniędzy spod ziemi, odejmie dzieciom od ust, aby tylko przerwać ten ciąg nękania. I tak właśnie często klienci wpadają w coraz większe długi i co się ściśle z tym wiąże w biedę.

Proszę Państwa, jeżeli spotykają Was ze strony windykacji tego typu naganne zachowania, nie wahajcie się zgłaszać tego faktu na policję czy do prokuratury. To są instytucje, które mogą skutecznie ukrócić takie niedopuszczalne metody. Celem prowadzonych działań windykacyjnych powinno być ustalenie polubownej i uczciwej drogi do spłaty zadłużenia a nie poniżanie i szykanowanie.

Nakaz zapłaty w sprawie Profi Credit

Prezentowana dzisiaj sprawa naszej Klientki, zakończyła się oddaleniem przez sąd powództwa w całości i zasądzeniem od Profi Credit kosztów procesu.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

nakaz zapłaty

nakaz zapłaty