Fundusz Raport

Fundusz Raport przegrywa w sądzie kolejną sprawę

Wniesienie pozwu przez wierzyciela i w konsekwencji wydanie na posiedzeniu niejawnym nakazu zapłaty to sygnał, że trzeba podjąć zdecydowane działania. Nie ma czasu na roztrząsanie skąd się wziął dług i kto mnie pozywa, bo czas gra na Państwa niekorzyść. Najlepiej zwrócić się o pomoc do fachowców w oddłużaniu z Portalu Dłużnika. Sprawa z powództwa wierzyciela wtórnego Raport NSFIZ zakończyła się pełnym sukcesem. Nasze trafne argumenty doprowadziły do oddalenia przez sąd powództwa w całości i obciążenie Funduszu kosztami procesu. A rzekomy dług na 2500 zł zniknął.

Wierzyciel: Fundusz Raport
Wysokość długu ok. 2500,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Czy między pozwem, a nakazem zapłaty można postawić znak równości?

Dzisiaj chcemy rozwiać kolejną wątpliwość, w związku, z którą mamy wiele pytań od dłużników. Wyjaśniamy, między pozwem a nakazem zapłaty nie można postawić znaku równości.

Pozew jest pismem procesowym składanym przez pozywającego w sądzie, które inicjuje proces cywilny. Zawiera konkretne żądanie wobec pozwanego z uzasadnieniem na okoliczność poparcia powództwa. Sędzia lub referendarz zapoznaje się z powyższym pismem i podejmuje decyzję, czy na jego podstawie będzie toczyło się postępowanie sądowe, czy na tak zwanym posiedzeniu niejawnym (bez uczestnictwa stron), zapadnie decyzja o wydaniu nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty natomiast jest konsekwencją wniesionego przez wierzyciela pozwu i  jest orzeczeniem sądowym na podstawie, którego ten ma prawo wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Natomiast sam pozew w żaden sposób nie daje podstaw do wszczęcia egzekucji. Nie jest orzeczeniem.

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Skontaktuj się z Portalem Dłużnika

Jasno chcemy zaznaczyć, że w żaden sposób nie można lekceważyć faktu doręczenia nakazu zapłaty. Po jego doręczeniu należy wnieść sprzeciw w terminie 14 dni, aby nie przekreślić swoich szans na obronę. W należyty sposób trzeba sformułować sprzeciw lub zarzuty od nakazu, czy w przypadku doręczenia samego pozwu – odpowiedź na pozew, która powinna spełniać warunki pisma procesowego.

Fundusz Raport przegrywa w sądzie

Dzięki temu, że sprawą Pana Łukasza zajmowali się wyspecjalizowani w oddłużaniu prawnicy z Portalu Dłużnika, uniknął on błędów i sprawa zakończyła się dla niego sukcesem.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Fundusz Raport

Fundusz Raport