Kredyt czy pożyczka są nam w stanie pomóc w wielu planowanych lub nieprzewidzianych sytuacjach życiowych. Samo zaciągnięcie zobowiązania sprowadza się często do kilkunastu minut, a spłacenie może zająć o wiele więcej czasu lub nawet skończyć się w sądzie. Często właśnie jedynie on może merytorycznie ocenić zasadność roszczenia. Nie inaczej było w sprawie Pani Grażyny, którą w sporze z wierzycielem reprezentowali nasi prawnicy z Portalu Dłużnika. Pozew Deltawise skończył się oddaleniem powództwa w całości przez sąd I instancji. 

Wierzyciel: DeltaWise OU
Wysokość długu: ok. 2800,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Czy można uchronić się przed długami spadkowymi?

Co prawda ta kwestia nie dotyczy sprawy opisywanej w dzisiejszym artykule, ale postanowiliśmy napisać na ten temat kilka słów, ponieważ bardzo często dostajemy tego typu pytania. Jakiś czas temu przyszła do nas kobieta, która w dzieciństwie została porzucona przez swoją matkę. Jej wychowaniem zajęli się dziadkowie. Kiedy dowiedziała się o jej śmierci, nie wiedziała co działo się w jej życiu. Postanowiła skorzystać z porady naszych specjalistów. Ponieważ nie miała najmniejszego zamiaru partycypować w spadku po zmarłej matce, zaleciliśmy, że w tej sytuacji najlepsze będzie odrzucenie spadku.

Kiedy pojawiła się u nas ponownie po prawie roku, okazało się, że jeden z wierzycieli jej matki wzywał ją do spłaty zadłużenia. Jej wdzięczność była bezcenna. Nasza rada pozwoliła na uniknięcie spłacania nie swoich długów. Nie musiała obawiać się o przyszłość swoją i rodziny. Podsumowując, jeżeli istnieje ryzyko, że zmarła osoba mogła zostawić po sobie długi, jedynym sposobem aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów jest odrzucenie spadku przed sądem. Należy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy.

Dłużniku, nie poddawaj się i walcz!

Kiedy Pani Grażyna trafiła pod skrzydła naszych specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, zdążyła już przejść windykacyjne piekło. Jej nerwy były w strzępach a lęk o przyszłość przesłaniał wszystko inne. Dzięki mężowi, który zachował zdrowy rozsądek i szukał pomocy, małżonkowie znaleźli stronę naszej kancelarii prawnej. Czytając zamieszczane tam artykuły doszli do jednoznacznego wniosku, że znaleźli tych, którzy będą mogli im pomóc. Co prawda pożyczki zaciągała Pani Grażyna, ale jak wiemy długi dotykają całą rodzinę. Nie da się od nich odseparować. Przekładają się na wszystkie sfery życia.

Pozew Deltawise

Kiedy podpisaliśmy umowę i otrzymaliśmy pełnomocnictwo, mogliśmy reprezentować naszą Klientkę. Wnioski, które wysnuliśmy analizując dokumenty, musieliśmy merytorycznie uzasadnić w pismach procesowych. A chodziło tutaj o bezzasadność roszczenia. Sąd oddalił powództwo w całości, obciążając DeltaWise kosztami postępowania sądowego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew Deltawise

Pozew Deltawise