Wygrywamy z Eques Debitum

Portal Dłużnika ponownie staje w obronie Klientki. Tym razem nakaz zapłaty doręczony przez sąd dotyczył sprawy, w której zmienił się wierzyciel. Po analizie pozwu wiedzieliśmy co zrobić, aby uwolnić Panią Kalinę od długu. Sąd oddalił powództwo w całości. Wygrywamy z Eques Debitum!

Wierzyciel: Eques Debitum FIZ NFZ
Wysokość długu: ok. 4000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Dane osobowe a giełda długów

„Panie mecenasie, co oni sobie wyobrażają! Wczoraj dostałem informację, że wystawili mój dług na sprzedaż. Przecież to jest niezgodne z prawem!” – tak krzyczała wzburzona Pani Kalina, kiedy skontaktowała się ze swoim pełnomocnikiem.

Chcemy wyjaśnić tę kwestię, która tak bardzo bulwersuje wielu dłużników. Upublicznianie danych dłużnika, który według wierzyciela uchyla się od spłaty swojego długu jest w dzisiejszych czasach dość powszechną praktyką. Takie działania stosują nie tylko wierzyciele pierwotni czy wtórni. Robią to też firmy windykacyjne, przedsiębiorcy a także osoby fizyczne nieprowadzące działalności, które mogą prowadzić windykację długu samodzielnie. Mogą oni podawać do publicznej wiadomości dane osobowe dłużników w celu sprzedaży wierzytelności. Uzasadnione jest wskazywanie danych osobowych dłużnika, które są niezbędne do określenia wierzytelności. Są to: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa ulicy bez podania numeru domu i mieszkania. Z przepisów obowiązujących w naszym kraju jasno wynika, że uprawniony do otrzymania zapłaty podmiot, ma prawo ujawnić dane osobowe swojego dłużnika, a po zawarciu odpowiedniej umowy, prawo przetwarzania danych osobowych dłużnika, zyskuje np. firma windykacyjna czy fundusz.

Publikacja informacji o długu to kolejny bicz na dłużników

Dlaczego to robią? Jest to kolejny chwyt, którego celem jest zmobilizowania osoby zadłużonej do spłaty zobowiązania. Wierzyciele liczą, że w ten sposób jeszcze bardziej zastraszą dłużnika, wywołają u niego większy lęk i wstyd przed tym, że rodzina czy otoczenie dowie się o jego długach. Tak było w przypadku naszej Klientki, której musieliśmy wytłumaczyć, że w działaniach jej wierzyciela wtórnego nie było nic niezgodnego z prawem. Poleciliśmy nie przejmować się tym faktem i złożyć reklamację na zaistniały fakt, uzasadniając go nie istnieniem długu. Na drugi dzień informacja zniknęła.

Wygrywamy z Eques Debitum

Pozostało się nam zająć odebranym przez Panią Kalinę nakazem zapłaty, który został wydany na podstawie pozwu funduszu. Wniesiony sprzeciw i skuteczna obrona procesowa, doprowadziły do oddalenia powództwa przez sąd. Ponownie prawnicy z Kancelarii Exire udowodnili swoją skuteczność i profesjonalizm. Wygrywamy z Eques Debitum!

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wygrywamy z Eques Debitum

Wygrywamy z Eques Debitum