Przedawnienie długu w T-Mobile, czyli kolejna wygrana sprawa z operatorem

Przedawnienie długu u operatora sieci T-Mobile. Kwota dochodzona pozwem wynosiła blisko 7 tysięcy złotych! Na całe szczęście udowodniliśmy bezzasadność roszczenia i Sąd oddalił powództwo w całości.

Wierzyciel: T-Mobile
Wysokość długu: 6690,18 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Przedawnienie długu

Pojęcie to oznacza, że po upływie określonego terminu dłużnik może się uchylić od zapłaty zobowiązania. Do momentu oddalenia powództwa w sądzie dług istnieje i wierzyciel może dochodzić przed sądem jego zapłaty! Podniesienie zarzutu przedawnienia powoduje oddalenie powództwa przez sąd.

A kiedy dług staje się przedawniony?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – roszczenia operatora lub innego wierzyciela przedawnia się po upływie 3 lat od chwili, gdy roszczenie stało się wymagalne, czyli w tym przypadku, kiedy nastał obowiązek opłacenia abonamentu.

Gdzie szukać pomocy?

Pan Mateusz skontaktował się z nami przez formularz kontaktowy na naszym Portalu Dłużnika. W skrócie opisał w nim swoją sprawę i poprosił o kontakt telefoniczny.

Gdy tylko odebraliśmy wiadomość, nasz specjalista skontaktował się z nim. Opowiedział o kilku podobnych, wygranych sprawach i zaproponował spotkanie w siedzibie kancelarii. Poprosił, aby mężczyzna zabrał ze sobą wszystkie dokumenty, które dotyczyły operatora sieci.

Skuteczne oddłużanie

Pan Mateusz zdecydował się na współpracę. Podpisał umowę i udzielił nam pełnomocnictwa.

Nasz adwokat, czyli pełnomocnik naszego Klienta, oczywiście zdawał sobie sprawę, że wierzyciel ma prawo dochodzić roszczeń od swojego byłego Klienta. Ale prawo do obrony posiada również dłużnik!

Pełnomocnik pana Mateusza wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym podniósł zarzuty przedawnienia długu. Sąd przyznał mu rację i oddalił powództwo w całości.

Gdyby pan Mateusz nie skontaktował się z naszą kancelarią, możliwe, że sprawa ciągnęłaby się do tej pory. Dodatkowo jego konto mogłoby zostać zajęte przez komornika.

Dlatego apelujemy, aby nie czekać do ostatniej chwili! Jeśli wydaje się Państwu, że kwota której żąda wierzyciel jest niesłuszna, skontaktujcie się z nami! Na pewno pomożemy.

Kontakt do nas:
+48 570 105 708
+48 530 182 192
pomoc@portal-dluznika.pl

Sprawdź również nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dokumenty w tej sprawie: