Ultimo NSFIZ cofa pozew po naszym sprzeciwie od nakazu zapłaty

Wysokie zadłużenie może doprowadzić do utraty większości majątku, albo nawet zajęcia przez komornika majątku osób bliskich dłużnikowi. Udało nam się powstrzymać bieg wypadków, które dokładnie do tego prowadziły.

Wierzyciel: Ultimo NSFIZ
Wysokość długu: 72.438,91 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty
Uzyskany efekt: Cofnięcie pozwu

Wysokie zadłużenie to duże ryzyko

Długi, które latami się nawarstwiają, nie są płacone, ani nie są też negocjowane w żaden sposób z wierzycielami, prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji. Niezwykle ważne jest, aby w przypadku zadłużenia, które wynosi kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy nie pozostawać biernym. Za nami sprawa małżeństwa, którego dług przekroczył 70 tysięcy złotych i gdyby nie nasza interwencja, doprowadziłby wkrótce do licytacji nieruchomości dłużników.

Fundusz przejmuje stary długi

Państwo B. zgłosili się do nas z naprawdę zawiłą sprawą. Analiza dokumentów pozwoliła nam dowiedzieć się dokładnie skąd pochodzą długi, przez jaki okres nie były spłacane i w jakim momencie przejął je fundusz Ultimo NSFIZ.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Mimo zawiłości, nasi prawnicy dostrzegli w tej sprawie nieprawidłowości. Postanowiliśmy wykorzystać to w sądzie, podczas obrony procesowej wynikającej z wniesionego przez nas sprzeciwu od nakazu zapłaty. Odpowiedź Ultimo NSFIZ trochę nas zaskoczyła – fundusz cofnął pozew. Dzięki temu nasi Klienci nie muszą obawiać się egzekucji komorniczej i mogą na poważnie zająć się spłaceniem zobowiązania. – opowiada Łukasz Białkowski, współwłaściciel kancelarii oddłużeniowej prowadzącej Portal Dłużnika.

Długi same nie znikną

Niestety, długi nie znikają, a co gorsza rosną, dlatego tak ważne jest, aby nie zaniedbywać swojej sytuacji. Nasza kancelaria oddłużeniowa pomaga w sprawach związanych z zadłużeniem od przeszło 10 lat. Podejmujemy się spraw dużych i małych, a każda z nich ma dla nas priorytetowe znaczenie.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl .

Dokumenty w tej sprawie: