Wysokie zadłużenie może doprowadzić do utraty większości majątku, albo nawet zajęcia przez komornika majątku osób bliskich dłużnikowi. Udało nam się powstrzymać bieg wypadków, które dokładnie do tego prowadziły.

Wierzyciel: Ultimo NSFIZ
Wysokość długu: 72.438,91 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty
Uzyskany efekt: Cofnięcie pozwu

Wysokie zadłużenie to duże ryzyko

Długi, które latami się nawarstwiają, nie są płacone, ani nie są też negocjowane w żaden sposób z wierzycielami, prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji. Niezwykle ważne jest, aby w przypadku zadłużenia, które wynosi kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy nie pozostawać biernym. Za nami sprawa małżeństwa, którego dług przekroczył 70 tysięcy złotych i gdyby nie nasza interwencja, doprowadziłby wkrótce do licytacji nieruchomości dłużników.

Fundusz przejmuje stary długi

Państwo B. zgłosili się do nas z naprawdę zawiłą sprawą. Analiza dokumentów pozwoliła nam dowiedzieć się dokładnie skąd pochodzą długi, przez jaki okres nie były spłacane i w jakim momencie przejął je fundusz Ultimo NSFIZ.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Mimo zawiłości, nasi prawnicy dostrzegli w tej sprawie nieprawidłowości. Postanowiliśmy wykorzystać to w sądzie, podczas obrony procesowej wynikającej z wniesionego przez nas sprzeciwu od nakazu zapłaty. Odpowiedź Ultimo NSFIZ trochę nas zaskoczyła – fundusz cofnął pozew. Dzięki temu nasi Klienci nie muszą obawiać się egzekucji komorniczej i mogą na poważnie zająć się spłaceniem zobowiązania. – opowiada Łukasz Białkowski, współwłaściciel kancelarii oddłużeniowej prowadzącej Portal Dłużnika.

Długi same nie znikną

Niestety, długi nie znikają, a co gorsza rosną, dlatego tak ważne jest, aby nie zaniedbywać swojej sytuacji. Nasza kancelaria oddłużeniowa pomaga w sprawach związanych z zadłużeniem od przeszło 10 lat. Podejmujemy się spraw dużych i małych, a każda z nich ma dla nas priorytetowe znaczenie.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl .

Dokumenty w tej sprawie: